Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Control Room Store (www.controlroomstore.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Control Room Store betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Control Room Store.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Control Room Store berusten bij Control Room Store. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Control Room Store is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Control Room Store, info@controlroomstore.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Control Room Store geeft Control Room Store geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Control Room Store.
Control Room Store kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Control Room Store, de onmogelijkheid de website van Control Room Store te gebruiken, uit de levering van diensten door Control Room Store of het gebrek aan levering van diensten door Control Room Store.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Control Room Store wordt regelmatig bijgewerkt. Control Room Store behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Control Room Store te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 6 maart 2020.